این گیره جهت اتصال فیلتر خطی با سایز 2.5 به 2.5 می باشد ( جهت هوزینگ ممبرین ، فیلتر سایز 2.5 یخچالی و فیلتر خطی PP بزرگ … )