این گیره جهت اتصال فیلتر خطی با سایز 2 به بدنه شاسی دستگاه تصفیه آب می باشد ( جهت پست کربن و مینرال و فیلتر خطی PP … )