این گیره جهت اتصال فیلتر خطی با سایز 2 به یکدیگر می باشد ( جهت فیلتر خطی PP و پست کربن و مینرال )