این گیره جهت اتصال فیلتر خطی با سایز 2.5 به 2  می باشد. جهت هوزینگ ممبرین ، فیلتر سایز 2.5 یخچالی و فیلتر خطی PP بزرگ …  به فیلتر خطی پست کربن یا مینرال و …