این محصول جهت مسدود کردن اتصالات پوش فیلت سایز 1/4 استفاده میشود و در رنگ های مختلف تولید میشود

  • استفاده از مواد فودگرید و مناسب آب آشامیدنی
  • دارای استاندارد کارخانه ای ایران