این محصول شامل دو قطعه می باشد که یکی به دیگری با استفاده از بست کمربندی متصل می شود ، و روی یک قطعه جای شلنگ می باشد که شلنگ فاضلاب دستگاه تصفیه کننده آب درون آن می رود ،  این محصول به بدنه لوله فاضلاب زیر سینک ظرفشویی متصل می گردد و شلنگ فاضلاب دستگاه تصفیه آب درون آن می رود .

  • استفاده بست کمربندی به جای پیچ
  • ارزان بودن نسبت به نمونه های مشابه