این آچارها مخصوص باز و بست هوزینگهای ممبرین سوفیلتر یا هر هوزینگ ممبرین استاندارد می باشد .

  • استفاده  از مواد پلاستیک الیاف دار جهت استحکام بالا
  • دسته بلند جهت سهولت دست گرفتن و بالا بردن قدرت آچار
  • قابل استفاده جهت تمام هوزینگهای ممبرین استاندارد