هوزینگ ( Water Housing ) در اصطلاح به معنای جا یا محفظه می باشد که در صنعت و صنف تصفیه آب به محفظه ای که فیلتر تصفیه آب در آن قرار می گیرد گفته می شود ، در واقع فیلتر درون این محفظه قرار می گیرد و ثابت می شود و این هوزینگ است که در مسیر انتقال آب قرار می گیرد و آب را از فیلتر عبور می دهد سپس بسته به نوع فیلتر داخل هوزینگ عملیات فیلتراسیون آب انجام میگیرد.