شاسی پلاستیکی سوفیلتر

این مجموعه موفق به تولید شاسی پلاستیکی تلفیقی (فلزی + پلاستیکی ) جهت دستگاههای تصفیه آب زیر سینکی شده است ، این استند مزایای استند پلاستیکی + مقاومت استند فلزی را همزمان دارا می باشد …